Podmienky používania

BDM group s.r.o. je v súlade so zákonom č. 618/2003 Z.z., Autorský zákon v platnom znení (ďalej len „Autorský zákon“), oprávnený vykonávať majetkové práva k tejto webovej stránke, predovšetkým udeľovať súhlas na jej použitie. Všetky práva, vrátane autorských práv, spojené s týmito webovými stránkami, sú vlastníctvom spoločnosti BDM group s.r.o. a za týmto účelom sú ňou aj kontrolované. Pre nekomerčnú osobnú alebo internú potrebu si môžete stiahnuť len jednu kópiu akéhokoľvek materiálu, ktorý sa nachádza na tejto webovej stránke; ale musíte dodržať všetky práva príslušných autorov a oznámenia vlastníkov týkajúce sa tohto materiálu alebo nachádzajúce sa v ňom. Na iné ako osobné účely nesmiete kopírovať, reprodukovať, sťahovať, znovu publikovať, vysielať, prenášať, zobrazovať, modifikovať alebo opätovne používať materiály, nachádzajúce sa na tejto webovej stránke. Akékoľvek použitie tejto webovej stránky ( celku, aj ich jednotlivých častí) podlieha predchádzajúcemu súhlasu spoločnosti BDM group s.r.o. v súlade s Autorských zákonom.

Služby

Ponúkame služby šité priamo na mieru, potrebám Nášho zákazníka. Medzi naše prednosti patrí okrem zodpovednosti aj rýchlosť a kvalita odvedenej práce. Svedčí o tom množstvo spokojných zákazníkov.

zabezpecenie-sportovych-a-kulturnych-podujati

Zabezpečenie športových a kulturných podujatí

https://bdmsecurity.sk"  target="_blank

Súkromná bezpečnostná služba

kancelarske-potreby

Kancelárske potreby a technika

konzultacie-a-poradenstvo

Konzultačné a poradenské služby

bezpecnostne-pasky

Bezpečnostné pásky

Všetky práva vyhradené pre BDMgroup.sk